OneTouch® Ultra®

OneTouch® Ultra®

Testovací proužky OneTouch® Ultra® jsou pro použití s glukometrem OneTouch® Ultra® a OneTouch® UltraEasy®.

Vlastnosti testovacích proužků OneTouch® Ultra®:

Rychlá doba měření – 5 vteřin
Nepatrný vzorek krve (1 mikrolitr)
Testovací proužek na aplikačním okraji
automaticky nasává krev a v kontrolním okénku
ukazuje, zda nabral dostatek krve.
Dotekový proužek
Tuba se snadno odklápěcím uzávěrem

Předpokládané použití:

Řada glukometrů OneTouch® Ultra® poskytuje plazmou kalibrované výsledky, umožňující snadné porovnání s laboratorními metodami.

Před použitím tohoto výrobku si přečtěte návod k použití

K měření mimo tělo (in vitro diagnostické použití).

Uskladnění a manipulace:

Testovací proužky skladujte v chladu a suchu, v místě s teplotou pod 30°C (86°F). Uchovávejte mimo dosah přímého slunce a tepla. Nedávejte do chladničky.

Testovací proužky uchovávejte pouze v jejich původní tubě; nepřendávejte je do nové tuby nebo jiné nádoby.

Po vyjmutí testovacího proužku OneTouch® Ultra® z tuby okamžitě nasaďte na lahvičku uzávěr a pevně ho zavřete.

Každý testovací proužek použijte okamžitě po vyjmutí z tuby.

Při prvním otevření napište na etiketu tuby datum spotřeby. Zbylé testovací proužky OneTouch® Ultra® vyhoďte tři měsíce po prvním otevření tuby.

Zabraňte nanesení nečistot nebo jídla na horní bílý okraj.

Nepoužívejte testovací proužky po datu spotřeby uvedeném na balení.

Testovací proužky OneTouch® Ultra® neohýbejte, nestříhejte ani jinak neupravujte.