Pracovně lékařské zásady

Závazek našemu krédu

Věříme tomu, že jsme v první řadě zodpovědní lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, matkám a otcům, a všem ostatním, kteří používají naše výrobky a služby. Našim zaměstnancům zodpovídáme za pracovní podmínky, které jsou čisté, řádné a bezpečné.

Náš cíl:

Udělat všechny přiměřené kroky k prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání, podpoře obecného zdraví a celkového blaha našich zaměstnanců a tím zajistit dodržování Příručky systémového řízení práva, zdraví, bezpečnosti a životního prostředí (HSE01) a Dohlížení na zdraví firmy Johnson & Johnson.

Naše pracovně lékařská funkce je:

  • Radit jak být fit pro práci s přihlédnutím k výsledkům lékařských prohlídek před nástupem do zaměstnání, změnou zaměstnání či před novým umístěním a s ohledem na postižení, zdravotní dohled a řízení docházky.
  • Zajistit přesné a jasné uchovávání záznamů a mlčenlivost o zdravotních údajích.
  • Zajistit dodržování rad a doporučení zaměstnancova všeobecného lékaře, pracovního lékaře, očního lékaře, fyzioterapeuta a poradenské služby.
  • Poskytovat rady manažerům a vedoucím týmů ve všech aspektech ochrany zdraví při práci.
  • Monitorovat a poskytovat rady pro předcházení absencí z důvodu nemoci, sledovat trendy a příčiny absencí. Podle potřeby poskytovat informace manažerům a vedoucím týmů, kteří jsou zodpovědní za řízení absence.
  • Propagace a aktivní podpora optimálního zdraví pro všechny zaměstance.
  • Zajišťování zdravotního dohledu na pracovišti, vzdělávacích a školících programů podle vhodnosti.
  • Vytváření zásad první pomoci a zajištění průběžného proškolování.