Zásady o zdraví a bezpečnosti

Závazek našemu krédu

Věříme tomu, že jsme v první řadě zodpovědní lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, matkám a otcům, a všem ostatním, kteří používají naše výrobky a služby. Našim zaměstnancům zodpovídáme za pracovní podmínky, které jsou čisté, řádné a bezpečné.

Náš cíl:

Udělat všechny přiměřené kroky k tomu, aby se firma stala vůdcem ve zdraví a bezpečnosti vytvořením pracovního prostředí bez úrazů a nemocí a tím zajistit dodržování Příručky systémového řízení práva, zdraví, bezpečnosti a životního prostředí (HSE01) a Dokonalé normy zdraví a bezpečnosti firmy Johnson & Johnson.

K udržování této vedoucí pozice ve zdraví a bezpečnosti potvrzujeme, že:

  • Zdraví a bezpečnosti je přiřazen vysoký význam, všem nehodám, nemocem a úrazům se dá předejít identifikováním a kontrolováním rizika.
  • Identifikace nebezpečí, posouzení rizika a kontrola rizika představují základ úspěšného systémového řízení zdraví a bezpečnosti.
  • Naše systémové řízení zdraví a bezpečnosti je založeno na neustálém vylepšování.
  • Zdraví a bezpečnost je zodpovědností všech.
  • Naše organizace se zavazuje k dodržování všech stávajících právních předpisů, zásad a postupů společnosti.
  • Zdraví a bezpečnost patří mezi naše nejvyšší hodnoty a jsou klíčovými ukazateli organizační dokonalosti.
  • Zdraví a bezpečnost mají stejný význam jako ostatní obchodní funkce.
  • Školení o zdraví a bezpečnosti, pracovní školení a kladná zpětná vazba jsou považovány za základní nástroje v opatřeních bezpečného a zdravého pracoviště.

Tyto zásady budou sděleny všem zaměstnancům tak, aby si uvědomovali svou individuální zodpovědnost a povinnost, a na požádání jsou dostupné všem ostatním společníkům.