Měření hladiny glukózy v krvi

Měření hladiny glukózy v krvi, také označované jako samostatné sledování hladiny glukózy v krvi (SMBG), je metoda kontroly hladiny glukózy (cukru) v krvi pomocí glukometru – kdykoli a kdekoli.
Zde vám vysvětlíme základy:

 • Cílové hladiny cukru v krvi u dospělých
 • Jakým způsobem váš lékař testuje vaši krev
 • Důležitost samostatného sledování
 • Kdy měřit a na co se zaměřit
 • Jak sdílet své výsledky s lékařem

Cílové hladiny cukru v krvi u dospělých
Před jídlem: 4,4 – 6,7 mmol/l
Po jídle: méně než 10 mmol/l

Jak váš lékař testuje vaši krev – test A1C
Váš lékař používá test nazývaný A1C (glykovaný hemoglobin), který mu ukáže vaši průměrnou hladinu glukózy v krvi za poslední dva až tři měsíce.
Test se používá u diabetu 1. i 2. typu a sdělí vám i vašemu lékaři, jak reagujete na léčebný režim a zda je nutné provést úpravy. Cílem je udržet úroveň pod 7 %. Test A1C je někdy označován jako hemoglobin A1c, HbA1c nebo test glykovaného hemoglobinu.

Spojitost mezi A1C a průměrnými hladinami cukru v krvi

Spojitost mezi A1C a průměrnými hladinami cukru v krvi

Důležitost samostatného sledování

Váš výsledek testu A1C neukáže denní vlivy jídel a vaší činnosti. Nejlepším způsobem, jak měřit a sledovat okamžité vlivy jídla a činnosti na hladinu vaší glukózy v krvi, je používat glukometr. Umožní vám okamžitě zareagovat a upravit hladinu glukózy zpět do normálního rozmezí. Váš lékař bude také vycházet z vašich výsledků měření pomocí glukometru při úpravě vašeho léčebného režimu.

Kdy měřit a co hledat – praktická příručka
Tato jednoduchá tabulka vám připomene, kdy je třeba denně provádět měření a co je třeba sledovat, abyste udrželi svou hladinu glukózy v krvi.

Kdy se měřit Na co se zaměřit
Jako první věc ráno před jídlem Jak vaše tělo/léky řídily hladinu glukózy v krvi během noci?
Před každým jídlem Jaký má výběr jídla a porce vliv na hladinu glukózy v krvi?
Jak fungují vaše léky při udržování hladiny glukózy v krvi pod kontrolou, když jíte?
Jak byste měli dále upravit zvolená jídla a porce?
2 hodiny po jídle Vrátila se vaše hladina glukózy v krvi po jídle na cílovou úroveň?
Před fyzickou aktivitou Potřebujete před touto činností něco malého sníst?
Během fyzické aktivity a po ní Jaký má fyzická aktivita vliv na vaší hladinu glukózy v krvi?
Má vaše aktivita nějaký opožděný vliv na hladinu glukózy v krvi?
Když se cítíte špatně nebo jste ve stresu Má vaše nemoc nebo stres vliv na hladinu glukózy v krvi?
Před spaním Potřebujete před spaním něco malého sníst?
Podle doporučení vašeho lékaře Jak dobře zabírají vaše léky?
Před řízením Je hladina glukózy v krvi v bezpečném rozmezí pro řízení?

Kdy svou hladinu cukru v krvi měřit častěji:

 • Když pocítíte jakékoli příznaky hypoglykémie (nízká hladina cukru v krvi) nebo hyperglykémie (vysoká hladina cukru v krvi); známky a příznaky jsou uvedené níže
 • Když vám lékař předepíše nové léky
 • Při úpravě dávky vašich léků
 • Pokud do svého jídelníčku zahrnete nová jídla

Nízká hladina cukru v krvi – hypoglykémie
Hypoglykémie znamená „nízká hladina glukózy v krvi“. Hypoglykémie (někdy nazývaná „hypo“) může nastat kdykoli během dne či noci. Hypoglykémie se rozvine, když vaše tělo nemá dostatek cukru, který používá jako zdroj energie, nebo pokud hladina glukózy v krvi poklesne na úroveň 3,8 mmol/l a níže.
Známky a příznaky nízké hladiny cukru v krvi zahrnují:

 • Náhlý extrémní hlad
 • Bolesti hlavy
 • Rozmazané vidění
 • Třes
 • Slabost/únavu
 • Studený pot
 • Rychlý srdeční tep
 • Úzkost/nervozitu
 • Podráždění

Co dělat, když máte nízkou hladinu cukru v krvi:

 • Zkontrolujte svou hladinu cukru v krvi a ujistěte se, že je na hodnotě 3,8 mmol/l nebo níže.
 • Použijte pravidlo 15/15.
 • Dejte si 15 gramů rychle účinkujícího sacharidu, např. sklenici ovocné šťávy, tři nebo čtyři lžičky cukru rozpuštěné ve vodě, tři datle nebo pět či šest tvrdých bonbonů.
 • Můžete také užít glukózový gel nebo tři až pět glukózových tablet.
 • Počkejte 15 minut a zkontrolujte znovu svou hladinu cukru v krvi.
 • Pokud je vaše hladina glukózy v krvi pořád nízká, pokračujte následovně:
 • Opakujte podávání 15 gramů glukózy s následným 15minutovým čekáním a další kontrolou hladiny glukózy v krvi, dokud nedosáhnete přijatelné hodnoty.
 • Nezapomeňte sníst něco malého nebo normální jídlo, aby nedošlo k dalšímu snížení hladiny cukru v krvi.
 • Pokud příznaky trvají, zavolejte svému lékaři.

Vysoká hladina glukózy v krvi: hyperglykémie
Vysoká hladina glukózy v krvi se může objevit, když vaše stravování, aktivita a léky nebudou vyvážené. Může k ní dojít také, když se nebudete cítit dobře nebo budete ve stresu. Hyperglykémii je nutné sledovat hlavně ve dvou situacích:

 • Hyperglykémie nalačno – když je vaše hladina glukózy v krvi vyšší než 7,2 mmol/l a za posledních 8 hodin jste nic nepili ani nejedli
 • Hyperglykémie po jídle – když je vaše hladina glukózy v krvi vyšší než 10 mmol/l dvě hodiny po jídle

Při vyšší hladině glukózy v krvi jste náchylnější na infekce. Infekce může vést k dalšímu nárůstu hladiny glukózy v krvi.

Známky hyperglykémie
Hyperglykémie nebo vysoká hladina glukózy v krvi je klíčovou známkou diabetu. Její příznaky jsou tudíž totožné s příznaky diabetu. Zahrnují následující:

 • Časté močení
 • Nadměrnou žízeň a/nebo hlad
 • Bolesti hlavy
 • Rozmazané vidění34
 • Cukr v moči
 • Nedostatek energie a extrémní únava

Co dělat, když máte vysokou hladinu cukru v krvi:

 • Zavolejte lékaři a zeptejte se, jestli je nutné změnit léky.
 • Pravidelně kontrolujte svou hladinu glukózy v krvi.
 • Vypijte více vody, abyste ze své krve dostali přebytečný cukr močí.
 • Zlehka si zacvičte, když je vaše hladina glukózy v krvi nižší než 16,7 mmol/l.
 • Necvičte, když je vaše hladina glukózy v krvi vyšší než 16,7 mmol/l a v moči máte ketony.
 • Snižte porce vašich dalších jídel.

Zaznamenávání hladin glukózy v krvi:

 • Noste s sebou zápisník, do kterého si můžete zapisovat své naměřené hladiny glukózy v krvi.
 • Zápisníky vám může poskytnout lékař, zdravotnické centrum nebo je můžete najít on-line. Zápisník si můžete stáhnout i zde.
 • Do svého zápisníku si zaznamenávejte všechny aktuální hodnoty. Vezměte si jej s sebou na návštěvu u lékaře, aby měl lepší přehled o vašem glykemickém profilu. Pomůže mu předepsat vám vhodný léčebný plán.
34. IDF Diabetes Atlas [Atlas diabetu IDF] (7. vyd.). (2015). Brusel, Belgie: International Diabetes Federation [Mezinárodní diabetologická federace], strana 23.

4.25
hodnocení na základě 4 hlasů.