Primary Promo Area

Select Plus

Select Plus

 
Verio Flex

Verio Flex

 

Customer Care

Customer Care

Volejte zdarma na naši zákaznickou linku
pro odbornou radu o glukometru.
Kontaktujte nás

OT-Select-Plus_Primary

OT-Select-Plus_Primary

 

Latest Articles for Globallllllll Home Page

Type Two

Potraviny

Potraviny

Kdy je u lidí poprvé diagnostikován diabetes mají spoustu otázek jak to ovlivní jejich ivoty Tyto otázky se asto to í okolo tématu jídla Konkrétn Co m u jíst ... read more

Type Two

Tipy na odvykání

Tipy na odvykání

N kte í lidé mají pocit e není d vod pro s kou ením skon it proto e škoda u je napáchána Skute nost ale je e kdy s kou ením p estanete Vaše t lo se postupn zregeneruje a Vaše zdraví se pravd podobn zlepší Tak e pokud je ... read more

Type One

Odhad jídla od oka

Type One

S dětmi

S dětmi

Pokud p emýšlíte o tom e byste cht la ot hotn t oznamte to svému týmu léka a oni se pokusí dostat Váš diabetes p ed po etím pod kontrolu M la byste mít k dispozici rady a poradenství Pro enu je lepší po kat s t hotenstvím dokud jí ... read more